อาณาจักรโรโดไลท์ คือ ประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่ง

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีดอกกุหลาบบานสะพรั่งตลอดทั้งปี…
แม้ในยามสงครามตัวอาณาจักรโรโดไลท์จะถูกบุกโจมตี

โดยเหล่าประเทศมหาอำนาจต่างๆ แต่ก็สามารถรักษาเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้
ก็ด้วยความสามารถของ เหล่าเจ้าชายทั้ง 8

ผู้ถูกขนานนามว่า สัตว์ร้ายผู้สูงศักดิ์

… ทว่า …

ณ เวลานี้ อาณาจักรโรโดไลท์กำลังเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจาก
 

การสวรรคตของพระราชาคนปัจจุบัน


ซึ่งหากสถานการณ์นี้ ได้กระจายไปสู่เหล่าประเทศมหาอำนาจอื่นๆ


ก็จะมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่


จึงจำเป็นต้องมีพิธีสืบทอดเลือกราชาองค์ต่อไป

…นับแต่โบราณกาล…

พิธีการเลือกพระราชาจะเป็นหน้าที่ของ
ผู้พิทักษ์เหล่ากษัตริย์ หรือ ผู้ที่ถูกเรียกว่า

ผู้ที่มีความงดงามในหัวใจ
ซึ่งก็คือ เบลล์

ผู้เป็นตัวเอกของการดำเนินเรื่องราว
ที่จะกลายเป็นตำนานสืบต่อไป